Aktualności

1

Zespół diagnostyczny

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu to praca zespołowa. Ważne jest spojrzenie kilku specjalistów na dziecko, jego potencjał, doświadczane trudności. Zwieńczeniem tego procesu jest konsultacja z lekarzem specjalistą psychiatrii dziecięcej. Od kwietnia w naszych diagnozach uczestniczy lek. med. Urszula Milan.

Proces diagnostyczny składa się z:
- wywiadu rozwojowego prowadzonego według protokołu ADI-R lub naszych autorskich wywiadów,
- badania psychologicznego, m.in. z oceną intelektu, kompetencji emocjonalno-społecznych, teorii umysłu,
- badania neurologopedycznego, szczególnie w przypadku młodszych dzieci,
- obserwacji według protokołu ADOS-2,
- analizy dokumentacji, wypełnionych kwestionariuszy,
- spotkania podsumowującego z lekarzem psychiatrą,
- przekazania pisemnych wyników diagnozy, opinii i zaświadczeń potrzebnych do starania się np. o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności.

Tylko do końca sierpnia cena całej procedury to 2200zł.

Bottom Logo

NSPPP "Rozwijanka"

ul. Bednarka 6, Wieliczka (Małopolska)

REGON: 362951500

NIP: 5512485606

Dane do przelewu:

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Rozwijanka
ul. Bednarka 6
32-020 Wieliczka
Alior Bank S.A: 75 2490 0005 0000 4500 6926 9250
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach/terapii