Oferta

Obszary działalności poradni

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Rozwijanka" w Wieliczce jest placówką oświatową. Oferuje wsparcie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom. Do podstawowych form działalności należą m.in.:
- obejmowanie dzieci z wykrytą niepełnosprawnością programem wczesnego wspomagania rozwoju (bezpłatnie),
- diagnoza,
- terapia,
- porady i konsultacje,
- opiniowanie,
- szkolenia.

Jako niepubliczna poradnia wydajemy opinie:


 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się, czyli potocznie opinie o dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii,
 • w sprawie odroczenia rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
 • w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • w sprawie objęcia ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub szkole,
 • w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • w sprawie przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla lekarzy, zespołów orzekających).
image

Terapia

Jak możemy pomóc?

Terapia logopedyczna oraz neurologopedyczna

Dla dzieci z trudnościami w komunikacji od wad wymowy po zupełny brak mowy werbalnej. Metody terapeutyczne dobierane są do potrzeb dziecka.

Czas trwania 50 minut. Cena 130zł.

Terapia indywidualna z pedagogiem

Dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem, trudnościami szkolnymi typu dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia. Obejmuje terapię ręki, terapię pedagogiczną (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), terapię dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w nurcie rozwojowym.

Czas trwania 50 minut. Cena 130zł.

Terapia procesów integracji sensorycznej (SI)

Prowadzona na sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt, pozwala na znormalizowanie procesów integracji zmysłów i poradzenie sobie z nadwrażliwością lub podwrażliwością na bodźce sensoryczne.

Czas trwania 50 minut. Cena 130zł.

Masaż Shantala

Nauka samodzielnego wykonywania masażu przez rodzica. Zwykle zajmuje około 3-4 spotkań w formie indywidualnej lub grupowej

Czas trwania 90 minut. Cena 200zł.

Terapia karmienia

Dla dzieci z trudnościami w przyjmowaniu pokarmu: nauka gryzienia, żucia, przełykania, picia, a także pomoc w skrajnej wybiórczości pokarmowej.

Czas trwania 50 minut. Cena 130zł.

Zajęcia specjalistyczne w diadzie

Zajęcia terapeutyczne w parze z drugim dzieckiem podnoszą motywację wewnętrzną dziecka, pozwalają na ćwiczenie komunikacji z rówieśnikiem, kompetencji społecznych i dla dzieci są świetną zabawą.

Czas trwania 50 minut. Cena 70zł (w przypadku nieobecności drugiego dziecka płatność jak za zajęcia indywidualne)

Konsultacje wychowawcze dla rodziców

Konsultacje z psychologiem pomogą rozwiązać bieżące problemy wychowawcze i podniosą kompetencje rodzicielskie. Dedykowane są zarówno rodzicom młodszych dzieci, jak i nastolatkóœ.

Czas trwania 50 minut. Cena 150zł.

Smakowe oswajanki

Zajęcia, prowadzone przez neurologopedkę, które mają na celu wielozmysłowe oswajanie różnorodnych produktów oraz budowanie pozytywnych doświadczeń z jedzeniem.

Czas trwania 50 minut. Cena 80zł.

Terapia psychologiczna

Dla dzieci z trudnościami z regulacją emocji, zaburzeniami rozwojowymi, lękami, mutyzmem. Obejmuje m.in. psychoedukację, elementy psychoterapii poznawczo-behawioralnej, techniki self-reg.

Czas trwania 50 minut. Cena 130zł.

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia w grupie 3-6 dzieci o podobnych potrzebach. Głównym celem jest podnoszenie kompetencji emocjonalno-społecznych.

Czas trwania 50 minut. Opłata za semestr 1200 zł.

Trening Uwagi i Zabawy

Zajęcia w grupie 3-6 dzieci o podobnych potrzebach. Zwykle proponowany jest dzieciom w wieku przedszkolnym, przygotowuje dzieci do podejmowania bardziej zaawansowanych aktywności z rówieśnikami.

Czas trwania 50 minut. Opłata za semestr 1200 zł.

Grupa wsparcia dla rodziców

Prowadzimy dwie grupy wsparcia - dla rodziców dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz dla dzieci z głębszą i wieloraką niepełnosprawnością.

Czas trwania 90 minut. Spotkania bezpłatne.

Aktualności

Zapraszamy na zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży spełniającej obowiązek szkolny poza szkołą (tzw. edukacja domowa). Przygotowaliśmy ofertę dla 3 grup ze szkoły podstawowej:
- "Klub...

☘️W nowym roku szkolnym zapraszamy na comiesięczne spotkania dla rodziców dzieci z poważnymi trudnościami rozwojowymi, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, wady genetyczne czy

...

Zapraszamy na zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych - zostały ostatnie wolne miejsca w grupach. Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o kontakt przez formularz, mailowo lub telefonicznie.

Bottom Logo

NSPPP "Rozwijanka"

ul. Bednarka 6, Wieliczka (Małopolska)

REGON: 362951500

NIP: 5512485606

Dane do przelewu:

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Rozwijanka
ul. Bednarka 6
32-020 Wieliczka
Alior Bank S.A: 75 2490 0005 0000 4500 6926 9250
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach/terapii