Aktualności

Zajecia Ed

Zapraszamy na zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży spełniającej obowiązek szkolny poza szkołą (tzw. edukacja domowa). Przygotowaliśmy ofertę dla 3 grup ze szkoły podstawowej:
- "Klub odkrywców" dla dzieci z klas 0-II
- "Zagrajmy" klub planszówek dla dzieci z klas IV-VIII
- "W świecie literatury" dla dzieci z klas VI i VII

Zajęcia będą odbywać się do końca maja, bo później większość dzieci już przechodzi w tryb wakacyjny 🙂 Jeśli zajęcia spotkają się z pozytywnym odbiorem, wrócą, w być może rozszerzonej wersji, w październiku.

Szczegóły na plakacie.
Wolne Miejsca Tus

Zapraszamy na zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych - zostały ostatnie wolne miejsca w grupach. Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o kontakt przez formularz, mailowo lub telefonicznie.

Grupa Wsparcia

☘️W nowym roku szkolnym zapraszamy na comiesięczne spotkania dla rodziców dzieci z poważnymi trudnościami rozwojowymi, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, wady genetyczne czy niepełnosprawności sprzężone.

☘️Będą to spotkania umożliwiające rozmowę o swoich doświadczeniach związanych z byciem rodzicem dziecka z trudnościami oraz wymianę informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia.

☘️Grupa wsparcia będzie prowadzona przez Magdalenę Gut-Orłowską, psycholożkę i specjalistkę wczesnego wspomagania rozwoju z wieloletnim doświadczeniem pracy z dziećmi o rozmaitych trudnościach rozwojowych.

27 września w godzinach 19:00-20:30 zapraszamy na pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla wyjątkowych rodziców wyjątkowych dzieci.

Tusy

Już w przyszłym tygodniu ruszają zajęcia grupowe w naszej Poradni. Przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty semestralnej według poniższych zasad
W roku szkolnym 2023/2024 pobierana jest opłata semestralna za zajęcia grupowe w wysokości 1200zł za semestr. Wpłaty za I semestr należy dokonać do 10 września 2023, za drugi semestr do 10 lutego 2024.

Istnieje możliwość opłacenia zajęć w ratach w wysokości:
Dwie raty: 2 x 650zł:
• I semestr: płatne do 10 września (I rata) i 15 listopada (II rata),
• II semestr: płatne do 10 lutego (I rata) i 15 kwietnia (II rata).
Trzy raty: 3 x 450zł:
• I semestr: płatne do 10 września (I rata), 30 października (II rata) i 15 grudnia (III rata),
• II semestr: płatne do 10 lutego (I rata), 31 marzec (II rata) i 15 maja (III rata).

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłaty: 75 2490 0005 0000 4500 6926 9250
Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko dziecka, rodzaj zajęć terapeutycznych (np. TUS, trening uwagi, logorytmika)
Rachunki przygotowywane są do 10 dnia kolejnego miesiąca. Mogą być wystawiane na osobę fizyczną lub fundacje i inne instytucje opłacające zajęcia dziecka.

W ramach opłaty semestralnej odbędzie się minimum 17 zajęć w okresie od września do końca stycznia. Drugi semestr obejmuje okres od 1 lutego do 30 czerwca.

Bottom Logo

NSPPP "Rozwijanka"

ul. Bednarka 6, Wieliczka (Małopolska)

REGON: 362951500

NIP: 5512485606

Dane do przelewu:

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Rozwijanka
ul. Bednarka 6
32-020 Wieliczka
Alior Bank S.A: 75 2490 0005 0000 4500 6926 9250
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach/terapii