Ankieta zgłoszeniowa

Wypełnienie zgłoszenia nie oznacza automatycznej kwalifikacji na zajęcia. Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator skontaktuje się w celu uzgodnienia terminu spotkania.

W przypadku wybrania zajęć grupowych, obowiązuje wstępne spotkanie konsultacyjne - koszt to 130zł, czas trwania 30 minut. W spotkaniu bierze udział dziecko i rodzic. Wpłata za spotkanie nie jest zwracana bez względu na wynik kwalifikacji na zajęcia.

Zajęcia indywidualne i grupowe odbywają się raz w tygodniu w uzgodnionym terminie. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich wydłużenia.

Zajęcia grupowe organizowane są w cyklu roku szkolnego - od września do czerwca. Zapis oznacza zobowiązanie do uiszczenia opłaty za cały rok - w całości z góry albo w podziale na 2 lub 4 raty.

Zapisy na zajęcia indywidualne są przyjmowane przez cały rok w miarę wolnych miejsc. Od roku szkolnego 2024/2025 obowiązuje opłata z góry za miesiąc lub semestr. W semestrze możliwe jest zgłoszenie 3 nieobecności, które skutkują przesunięciem wpłaty na kolejny okres rozliczeniowy. Powyżej tej liczby opłacone zajęcia przepadają i nie ma możliwości ich odrobienia.

Chęć odpłatności za pojedyncze zajęcia nie gwarantuje utrzymania stałego terminu zajęć, tak opłacane zajęcia traktowane są jak konsultacje.

Dane osobowe dziecka

Dane osobowe rodzica / opiekuna prawnego:

Informacje o funkcjonowaniu dziecka

9 + 3 =
Klauzula: Dane osobowe będą przetwarzane przez Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna "Rozwijanka" prowadzoną przez Dyr. Magdalenę Karwalę, ul. Bednarka 6, 32-020 Wieliczka w celu odpowiedzi na wysłane zapytanie. Przysługuje Ci m.in. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych uzyskasz na poradnia.rozwijanka.pl/dane-osobowe lub kontaktując się z nami pod adresem poradnia@rozwijanka.pl.

Bottom Logo

NSPPP "Rozwijanka"

ul. Bednarka 6, Wieliczka (Małopolska)

REGON: 362951500

NIP: 5512485606

Dane do przelewu:

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Rozwijanka
ul. Bednarka 6
32-020 Wieliczka
Alior Bank S.A: 75 2490 0005 0000 4500 6926 9250
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach/terapii