Aktualności

Tusy

Odpłatność za zajęcia grupowe 2023/2024

Już w przyszłym tygodniu ruszają zajęcia grupowe w naszej Poradni. Przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty semestralnej według poniższych zasad
W roku szkolnym 2023/2024 pobierana jest opłata semestralna za zajęcia grupowe w wysokości 1200zł za semestr. Wpłaty za I semestr należy dokonać do 10 września 2023, za drugi semestr do 10 lutego 2024.

Istnieje możliwość opłacenia zajęć w ratach w wysokości:
Dwie raty: 2 x 650zł:
• I semestr: płatne do 10 września (I rata) i 15 listopada (II rata),
• II semestr: płatne do 10 lutego (I rata) i 15 kwietnia (II rata).
Trzy raty: 3 x 450zł:
• I semestr: płatne do 10 września (I rata), 30 października (II rata) i 15 grudnia (III rata),
• II semestr: płatne do 10 lutego (I rata), 31 marzec (II rata) i 15 maja (III rata).

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłaty: 75 2490 0005 0000 4500 6926 9250
Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko dziecka, rodzaj zajęć terapeutycznych (np. TUS, trening uwagi, logorytmika)
Rachunki przygotowywane są do 10 dnia kolejnego miesiąca. Mogą być wystawiane na osobę fizyczną lub fundacje i inne instytucje opłacające zajęcia dziecka.

W ramach opłaty semestralnej odbędzie się minimum 17 zajęć w okresie od września do końca stycznia. Drugi semestr obejmuje okres od 1 lutego do 30 czerwca.

Bottom Logo

NSPPP "Rozwijanka"

ul. Bednarka 6, Wieliczka (Małopolska)

REGON: 362951500

NIP: 5512485606

Dane do przelewu:

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Rozwijanka
ul. Bednarka 6
32-020 Wieliczka
Alior Bank S.A: 75 2490 0005 0000 4500 6926 9250
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach/terapii